MOTTO: Když už žijem, tak ať aspoň naplno...

Prosinec 2008