MOTTO: Když už žijem, tak ať aspoň naplno...

Listopad 2008